Ewangelia – radosną nowiną

1 Niedziela Wielkiego Postu – Rok B Ewangelia – radosną nowiną [Jezus] mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15) Słowo „Ewangelia” znaczy radosna nowina, dobra wiadomość. W Nowym Testamencie Ewangelia przedstawia wizerunek Jezusa Chrystusa z opisem czynów i głoszonej przez Niego nauki. Zawiera też […]

Oczyszczenie

6 Niedziela Zwykła – Rok B Oczyszczenie Wtedy zbliżył się do Niego [Jezusa] trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony» (Mk 1,40-41) Chory na trąd bywał oddzielany od wspólnoty, ubrany w łachmany, nosił włosy w nieładzie – […]

Szukajcie, a znajdziecie

5 Niedziela Zwykła – Rok B Szukajcie, a znajdziecie Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają» (Mk 1,36) Poszukiwanie jest wyrazem pragnienia, aby spotkać Tego, który może dać odpowiedź na najważniejsze pytania. Pan Jezus wiedział o tym i słuchającym Go ludziom, przekazywał wyjaśnienia, dotyczące wszystkich spraw, niepokojących […]

Moc Chrystusowej nauki

4 Niedziela Zwykła – Rok B Moc Chrystusowej nauki Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie (Mk 1,22) Pierwsze wystąpienia Pana Jezusa w Kafarnaum słuchacze odebrali ze zdumieniem i podziwem, bo nie ograniczył się, jak to było w zwyczaju, do wyjaśniania samego Prawa Mojżeszowego. […]

Pójdźcie za Mną

3 Niedziela Zwykła – Rok B Pójdźcie za Mną Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi» (Mk 1,17) Na początku publicznej działalności Pan Jezus udał się do Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim. Z ludzi, którzy go otaczali postanowił wybrać mężczyzn, którzy będą z nim współpracować każdego dnia. Jan Ewangelista […]

Drogowskazy

2 Niedziela Zwykła – Rok B Drogowskazy Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» (J 1,38) Pytanie – można powiedzieć – najzwyklejsze, jakie człowiek zadaje przechodniowi, którego napotkał, a wygląda na zagubionego. W tym pytaniu odczuwamy troskę o pytającego i chęć przyjścia mu z pomocą. Jezus […]

Dary Trzech Króli

Objawienie Pańskie – Rok B Dary Trzech Króli Ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę (Mt 2,11) Do żłóbka Małego Jezusa przyprowadziła Trzech Mędrców ze Wschodu gwiazda betlejemska, odczytywana przez chrześcijan jako symbol drogi każdego człowieka, podążającego za światłem wiary. Psalmista pański zapowiadał: „Królowie Tarszisz i wysp przynoszą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. […]

Chrzest w Jordanie

Niedziela Chrztu Pańskiego – Rok B Chrzest w Jordanie Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg… » (Iz 35,3-4) „Jan Chrzciciel głosił: […] «Ja chrzciłem was wodą. On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana […]

Błogosławieństwo Boże

Nowy Rok – B Błogosławieństwo Boże Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem  (Lb 6,24-26) Tym, który błogosławi, jest Pan Bóg. Osoba pobłogosławiona przez Niego, może przekazywać na otoczenie Jego promieniowanie. Dostrzegamy to […]

Święto Najświętszej Rodziny

Święto Najświętszej Rodziny – Rok B Uczmy się od Nazaretu Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś. przygotował wobec wszystkich narodów (Łk 2,30-31) W odwiecznym postanowieniu Boga, Zbawiciel miał przyjść na ziemię w ludzkiej rodzinie i Swoją obecnością ją uświęcić. W czasie odwiedzin Nazaretu (5 stycznia 1964), błogosławiony Paweł VI wskazał na znaczenie rodziny: „Niech […]