Kościół znakiem wieczystym

Kościół znakiem wieczystym 18 Niedziela zwykła – Rok A Zamiast cierni wyrosną cyprysy, zamiast pokrzyw wyrosną mirty. I będzie to Panu na chwałę, jako znak wieczysty, niezniszczalny! (Iz 55,13) Ziemia wydaje plony, gdy istnieją sprzyjające ku temu warunki, zarówno atmosferyczne jak i glebowe. Rolnik lub ogrodnik, gdy dba o nawiezienie i nawodnienie swego pola, może […]

Ewangelia – skarbcem wartości ducha i wiary

Ewangelia – skarbcem wartości ducha i wiary 17 Niedziela Zwykła – Rok A Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6,21) Pan Jezus, pragnąc ułatwić uczniom przyswojenie trudnych zagadnień jakie poruszał w swoim nauczaniu, często posługiwał się barwnymi opowieściami, na przykład o „skarbie ukrytym w roli”, o „kupcu, poszukującym pięknych pereł”, […]

Rozważania nad ziarnkiem gorczycy

Rozważania nad ziarnkiem gorczycy 16 Niedziela Zwykła – Rok A Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli (Mt 13,31) Ziarenko gorczycy z przypowieści Jezusa jest „najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe niż inne krzewy i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i […]

Odkrywanie tajemnicy królestwa Bożego

Odkrywanie tajemnicy królestwa Bożego 15 Niedziela Zwykła – Rok A Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach (Mt 13,1) Wielkie zaciekawienie wzbudziło pojawienie się wśród ludzi Jezusa nauczającego, który czynił znaki przez uzdrowienia i uwalniania od […]

Przyjdźcie i uczcie się ode mnie

Przyjdźcie i uczcie się ode mnie 14 Niedziela Zwykła – Rok A Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt 11,29) Cztery Ewangelie i Pisma o Jezusie Chrystusie, Bogu-Człowieku, zachowane do dziś, przekazują treść Jego nauczania. Z nich poznajemy też zdarzenia historyczne, jakie miały miejsce w małym zakątku ziemskiego globu, gdzie przed dwoma tysiącami lat narodził się […]

Życie jest darem

Życie jest darem 13 Niedziela Zwykła – Rok A Kto chce zachować swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 16, 25) Cud życia, uznawany za najcenniejszy dar, otrzymuje człowiek bez jakiejkolwiek zasługi. Do najpiękniejszych modlitw należy w Biblii Psalm 8, wielbiący Boga za stworzenie człowieka: „O Panie, […]

Bóg Ojciec i Syn Boży

Bóg Ojciec i Syn  Boży 12 Niedziela Zwykła – Rok A Ja i Ojciec jedno jesteśmy (J 10,30) Jezus jest jedynym człowiekiem na ziemi, który mógł wypowiedzieć te słowa w sposób wiarygodny i odpowiedzialny. Podczas trzyletniej działalności, na różny sposób nawiązywał do posłannictwa, jakie otrzymał od Boga, przychodząc na świat jako człowiek. Potwierdzają to wszyscy […]

O modlitwie Chrystusa

O modlitwie Chrystusa 11 Niedziela Zwykła – Rok A Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,38) Modlitwa Pana Jezusa w różnych sytuacjach, była wzorem dla apostołów. Spełniając prośbę uczniów, Mistrz nauczył ich najważniejszej modlitwy do Boga: Ojcze nasz. Wydarzenie to upamiętnia świątynia na zboczu Góry Oliwnej w Jerozolimie – brak […]

Imię Boga jest – Wieczność

Imię Boga jest – Wieczność Uroczystość Trójcy Świętej – Rok A Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (Wj 34,6) Święty Jan Paweł II, podczas I Pielgrzymki do Polski, rozważał na Błoniach w Krakowie problemy, jakimi żyli Jego rodacy. Przed Bierzmowaniem Dziejów, wzywając wstawiennictwa św. Stanisława BM, mówił o stanie świadomości […]

Duch Święty darem Jezusa Zmartwychwstałego

Duch Święty darem Jezusa Zmartwychwstałego Zielone Świątki, czyli Uroczystość Zesłanie Ducha Świętego Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary (Z liturgii)  W Niedzielę Zmartwychwstania, przy pierwszym spotkaniu z Apostołami, Chrystus pozdrowił ich słowami: „Pokój wam!”. Pokazał im rany ukrzyżowania, wynagradzające Bogu grzechy potomków pierwszych rodziców. Powiedział: ”Weźmijcie Ducha Świętego”. […] „Jak Ojciec Mnie posłał, […]