Kazanie na Górze Błogosławieństw

Kazanie na Górze Błogosławieństw 4 Niedziela Zwykła – Rok A Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę (…) i nauczał ich tymi słowami (Mt 5,1) Góra w Biblii jest symbolem mocy. Przemówienie Chrystusa, zwane Kazaniem na Górze Ośmiu Błogosławieństw, zawiera jeden z najważniejszych zbiorów Jego pouczeń. Opis wydarzenia znamy z relacji dwóch Ewangelistów – Mateusza (Mt […]

Posłaniec Boży

Posłaniec Boży 3 Niedziela Zwykła – Rok A I obchodził Jezus całą Galileę, […] głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu (Mt 4,23) Palestyna, a zwłaszcza Galilea, przez całe stulecia przygotowywana była jak ziemia pod  uprawę, aby stała się najbardziej żyzną na przyjęcie zasiewu, gdy pojawi się zapowiedziany i […]

Baranek Boży

Baranek Boży 2 Niedziela Zwykła – Rok A A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają (Hbr 5,5.7-9) Barankiem nazywa Chrystusa najczęściej Księga Objawień św. Jana Apostoła. Chrystus przebywa w chwale nieba, bo jako baranek ofiarował się za […]

Chrzest Pański. Otworzyło się niebo

Niedziela Chrztu Pańskiego. Rok A Chrzest Pański. Otworzyło się niebo Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego (Mt 3,13) Jezus z Nazaretu, po trzydziestu latach ukrytego życia w Galilei, zdecydował się na rozpoczęcie publicznej działalności. Wskazują na to teksty biblijne i wczesnochrześcijańskie. Czas był niebezpieczny, w Palestynie panował zamęt. […]

Uroczystość Objawienia Pańskiego Święto Trzech Króli

Uroczystość Objawienia Pańskiego Święto Trzech Króli – rok A Tajemnica Mędrców ze Wschodu Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło […]. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu (Iz 60,1 i 3) Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem Trzech Króli, upamiętnia hołd złożony Dzieciątku Jezus przez tajemniczych Mędrców ze Wschodu, pochodzących z […]

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi. Nowy Rok

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi. Nowy Rok Maryja należy do tajemnicy Chrystusa Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny a imię Jego jest święte (Łk 1,49) Czas Nowego Roku w Kościele Katolickim rozpoczyna się uroczystością ku czci Maryi, świętej Bożej Rodzicielki. Ona była u początku wydarzeń związanych z przyjściem na świat Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Uczestniczyła we wszystkich […]

Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę!

Niedziela Świętej Rodziny – Rok A Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę! Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia (Mt 2,20) Życie Świętej Rodziny zagrożone było wieloma niebezpieczeństwami. Ewangelia wymienia trzy miejsca przebywania Dzieciątka Jezus: Betlejem, gdzie się urodził, Egipt dokąd uszli ratując […]

Przyjmijcie Dzieciątko Jezus

Boże Narodzenie – Rok A Przyjmijcie Dzieciątko Jezus Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2,10-11) Adwent 1964 roku. „Wigilię Bożego Narodzenia spędzimy w Seminarium – w «naszej rodzinie»” – powiedział […]

Bóg z nami

4 Niedziela Adwentu – Rok A Bóg z nami Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, […] pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym (Rz 1,3-4) Zapowiedź proroka Izajasza, opisująca okoliczności przyjścia na świat Emmanuela, którego urodzi Dziewica, poszerzają Ewangeliści Mateusz i Łukasz. Najwięcej szczegółów dotyczących narodzin i […]

Poselstwo Jana Chrzciciela

3 Niedziela Adwentu – Rok A Poselstwo Jana Chrzciciela Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię (Mt 11,4-5) Roman Brandstaetter – autor czterotomowego dzieła „Jezus z Nazaretu”, w czasie spotkania z czytelnikami podzielił się swym […]