Ciało i duch – czyli człowiek zewnętrzny i człowiek wewnętrzny

10 Niedziela Zwykła – Rok B Ciało i duch – czyli człowiek zewnętrzny i człowiek wewnętrzny … chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień (2 Kor 4,16) Człowiek przeważnie zastanawia się, ile od niego zależy, jakim jest – i co może zrobić, aby dobrze […]

Szabat – dzień święty ustanowił Pan

9 Niedziela Zwykła – Rok B Szabat – dzień święty ustanowił Pan Będziesz uważał na szabat, aby go święcić (Pwt 5,12). To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu (Mk 2,28) Szabat – dzień święty – jest wymownym znakiem łączności człowieka z Bogiem. W tym dniu człowiek ma pamiętać o swoim Stwórcy, […]

Jesteście naszym listem

8 Niedziela Zwykła Jesteście naszym listem Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie (2 Kor 3,2) Piękna wypowiedź św. Pawła Apostoła, świadcząca o literackiej wrażliwości autora, przekazuje sygnał o jakimś niepokoju, który przeżywał w założonych gminach. Może istniał nawet jakiś zamęt dotyczący treści lub sposobu jego nauczania. […]

Grzechów odpuszczenie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Grzechów odpuszczenie Jezus […] tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,22-23) Człowiek ma poczucie winy, gdy jego czyny są sprzeczne z jego głosem wewnętrznym. Literatura najwyższych lotów, często opisuje wyrzuty sumienia, cierpienia duchowe bohaterów, uwikłanych […]

Boży plan zbawienia

7 Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie – Rok B Boży plan zbawienia Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego (Ef 1,17) Człowiek – istota myśląca – zastanawia się często nad swoim miejscem w świecie i pyta o sens historii. Pyta także, co może zrobić, aby jego życie wśród ludzi […]

W drodze z Wawelu na Skałkę

6 Niedziela Wielkanocna – Rok B W drodze z Wawelu na Skałkę Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół (J 15,13) W roku 1979, 11 kwietnia,  przypadało 900-lecie męczeńskiej  śmierci św. Stanisława  biskupa krakowskiego, poniesionej z rąk króla Bolesława Śmiałego. „Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że […]

Świadectwo Męczenników

5 Niedziela Wielkanocna – Rok B Świadectwo Męczenników Szaweł występował coraz odważniej i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku, dowodząc: „Ten jest Mesjaszem” (Dz 9,22) „Kiedy [Szaweł] przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem” Dz 9,26). Historia potraktowania Szawła w Jerozolimie może powtórzyć […]

Kamień węgielny Kościoła

4 Niedziela Wielkanocna – Rok B. Kamień węgielny Kościoła On jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia… (Dz 4,11 i 12) – te słowa wypowiedział św. Piotr Apostoł, gdy uzdrowił żebraka chromego od urodzenia. Człowiek ów, nie otrzymał od św. Piotra jałmużny, ale  […]

Ja jestem z wami

3 Niedziela Wielkanocna – Rok B Ja jestem z wami Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam (Łk 24,38 i 39) Chrystus Zmartwychwstały, stając pośród Apostołów w Wieczerniku, przekonał ich o swej realnej obecności. Święty Jan Paweł […]

Krew i woda – dar nowego życia

2 Niedziela Wielkanocna – Bożego Miłosierdzia – Rok B Krew i woda – dar nowego życia Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i «Ducha», nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: bo «Duch» jest prawdą (1 J 5,6) Święty Jan Ewangelista, który stał na Golgocie […]