Wewnętrzna dysharmonia człowieka

13 Niedziela Zwykła – Rok C Wewnętrzna dysharmonia człowieka Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie (Gal 5,17) Paweł Apostoł po wyjaśnieniu najważniejszych prawd religijnych i moralnych, postanowił przestrzec nowo ochrzczonych wyznawców przed […]

Odwieczna tęsknota człowieka

12 Niedziela Zwykła – Rok C Odwieczna tęsknota człowieka Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody (Ps 63,2) Modlitwa autora Psalmu 63 jest bliska każdemu człowiekowi, przeżywającemu tęsknotę za Bogiem, jako najwyższą wartością. Bliska zwłaszcza młodemu człowiekowi, który poszukuje drogi do […]

Blisko Boga

Uroczystość Trójcy Świętej – Rok C Blisko Boga Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski (Rz 5,1-5) Tym, który nas umiłował jest Bóg. On Syna swego dał, aby dla nas był ratunkiem, pomocą, bratem i przewodnikiem na drogach zbawienia. Święty Paweł Apostoł, napisał do […]

Duch Święty – nauczycielem modlitwy

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – C Duch Święty – nauczycielem modlitwy On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem ( J 14,26) Rozmowa z Bogiem – ważny czynnik ludzkiego życia – wbrew pozorom nie jest sprawą łatwą. Jak każda wymiana myśli z drugą istotą, nawet z samym sobą, jest umiejętnością, którą […]

Niebo jest celem ostatecznym

7 Niedziela Wielkanocna – Rok C Niebo jest celem ostatecznym W Antiochii „Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan» (Dz 13,46) Zdarzenie opisane przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, obrazuje sposób, w jaki św. Paweł […]

Przesłanie Soboru Jerozolimskiego

6 Niedziela Wielkanocna – Rok C Przesłanie Soboru Jerozolimskiego Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy (J 14,26) Przed narodzeniem Chrystusa, ludzie wierzący w jednego Boga żyli według wymagań spisanych przez Mojżesza. Pan Jezus, głosząc Ewangelię, ustanowił prawo moralne na nowych zasadach. Nazwał je „Nowym przykazaniem”. Równocześnie zaznaczał, że […]

Szafarze tajemnic Odkupiciela

5 Niedziela Wielkanocna – Rok C Szafarze tajemnic Odkupiciela Apostołowie Paweł i Barnaba „opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary (Dz 14,27) Tylko nieliczne szczegóły z tamtych wydarzeń zachowały się w opisie św. Łukasza, autora Dziejów Apostolskich. Po wiekach czytamy je z podziwem. Umiejętnościom sugestywnego i wyrazistego sposobu formułowania […]

Niebo jest celem ostatecznym

4 Niedziela Wielkanocna – Rok C Niebo jest celem ostatecznym W Antiochii „Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan» (Dz 13,46) Zdarzenie opisane przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, obrazuje sposób, w jaki św. Paweł […]

Sanhedryny w historii świata

3 Niedziela Wielkanocna – Rok C Sanhedryny w historii świata Surowo zakazaliśmy wam nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka (Dz 5,28) Przytoczona wypowiedź nawiązuje do pierwszego uwięzienia Apostołów za głoszenie przez nich w Jerozolimie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Sanhedryn zabronił im […]

Zmartwychwstać – znaczy powrócić do życia

Wielka Niedziela – Rok C Zmartwychwstać – znaczy powrócić do życia Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych (J 20,8-9) Po przybyciu do pustego Grobu Pana Jezusa, apostołowie Piotr i Jan doświadczyli przeżycia, w którym ich wiara w zmartwychwstanie Zbawiciela doznała fundamentalnego przełomu. Obydwaj przeżyli […]