Duch Święty darem Jezusa Zmartwychwstałego

Duch Święty darem Jezusa Zmartwychwstałego Uroczystość Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary (Z liturgii) W Niedzielę Zmartwychwstania, przy pierwszym spotkaniu z Apostołami, Chrystus pozdrowił ich słowami: „Pokój wam!”. Pokazał im rany ukrzyżowania, wynagradzające Bogu grzechy potomków pierwszych rodziców. Powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego”. […] „Jak Ojciec Mnie posłał, […]

Wniebowstąpienie wielkim orędzie nadziei

Wniebowstąpienie wielkim orędzie nadziei 7 Niedziela Wielkanocna – Rok A Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba (Dz 1,11) Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Chrystus odszedł do Ojca w Niebie. Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego przybliża nam obraz wydarzenia na Górze Tabor, opisane w Dziejach Apostolskich: […]

Tajemnica Bożej obecności na ziemi

Tajemnica Bożej obecności na ziemi 6 Niedziela Wielkanocna – A Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was (J 14,18) Pan Jezus, przygotowywał Apostołów na swe odejście z tego świata. Wiedział jednak z jakim trudem przyjmują Jego wyjaśnienia, że Ojciec Niebieski posłał Go na ziemię z misją odkupienia grzesznych ludzi przez śmierć krzyżową. Powodem niezrozumienia było […]

Droga Boga – drogą człowieka

Droga Boga – drogą człowieka 5 Niedziela Wielkanocna – Rok A Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14,6) Wędrówki Pana Jezusa po ziemi Palestyńskiej uświęciły przebyte przez Niego ścieżki. Pod koniec Swego ziemskiego posłannictwa, w Wieczerniku, Chrystus powiedział  apostołom: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze […]

Matka Zbawiciela Królową Polski

Matka Zbawiciela Królową Polski W katedrze we Lwowie od czterech wieków wierni śpiewają pieśń: Uciekamy się do Ciebie, Maryja, Bądź nam Matką tu i w niebie, Maryja, Maryja, Maryja, o Maryja Królowa! Bądź nam Matką miłosierną, Maryja, Opiekunką naszą wierną, Maryja, Maryja, Maryja, o Maryja Królowa! W dniu 9 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze, […]

Głos pasterza

Głos pasterza 4 Niedziela Wielkanocna – Rok A Ja jestem bramą owiec. […] Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – […] Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości  (J 10,7-10) Bacówka Filasa pod szczytem Turbacza w Gorcach była wśród turystów dobrze znana z gościnności i chętnie odwiedzana. W […]

Człowiecza droga do Emaus

Człowiecza droga do Emaus 3 Niedziela Wielkanocna – Rok A Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (Łk 24,32) Relacja św. Łukasza, podana w zwartej, barwnej formie literackiej, ilustruje wędrówkę Pana Jezusa z uczniami do Emaus. Odnosi się zarazem – w świetle nauczania Jezusa – do […]

Błogosławieni, którzy uwierzyli

Błogosławieni, którzy uwierzyli 2 Niedziela Wielkanocna – Rok A Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» (J 20,19) Jan Paweł II, w Liście apostolskim Dies Domini, pisał: „dzień pański – jak nazywano niedzielę w czasach apostolskich – cieszył się zawsze w […]

Zmartwychwstał Pan, Alleluja!

Zmartwychwstał  Pan, Alleluja! (Poniedziałek Wielkanocny) Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami (Dz 2,32) Zmartwychwstanie Chrystusa jest punktem zwrotnym w historii ludzkości. Nowy Testament traktuje fakt Zmartwychwstania jako swój fundament. Jednoznacznie odnoszą się do tego wszyscy autorzy. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał – jak zapowiedział! Powrót do życia Jezusa Ukrzyżowanego, przywrócił nadzieję Jego załamanym uczniom […]

Pusty Grób – zwątpienie i olśnienie uczniów

Pusty Grób – zwątpienie i olśnienie uczniów Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Wielkanoc – Rok A Maria Magdalena powiedziała do Piotra i Jana: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono” (J 20,2) Pan Jezus został  ukrzyżowany w piątek, gdy Żydzi w Jerozolimie przygotowywali się do sobotniego święta Paschy. Zagorzali przeciwnicy Mistrza z Nazaretu spieszyli […]