W drodze z Wawelu na Skałkę

6 Niedziela Wielkanocna – Rok B W drodze z Wawelu na Skałkę Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół (J 15,13) W roku 1979, 11 kwietnia,  przypadało 900-lecie męczeńskiej  śmierci św. Stanisława  biskupa krakowskiego, poniesionej z rąk króla Bolesława Śmiałego. „Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że […]

Świadectwo Męczenników

5 Niedziela Wielkanocna – Rok B Świadectwo Męczenników Szaweł jednak coraz więcej umacniał się i zdumiewał Żydów mieszkających w Damaszku dowodząc, że ten jest Chrystusem (Dz 9,22) „Kiedy [Szaweł] przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem” Dz 9,26). Historia potraktowania Szawła w Jerozolimie może […]

Kamień węgielny Kościoła

4 Niedziela Wielkanocna – Rok B Kamień węgielny Kościoła On jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia… (Dz 4,11 i 12) – te słowa wypowiedział św. Piotr Apostoł, gdy uzdrowił żebraka chromego od urodzenia. Człowiek ów, nie otrzymał od św. Piotra jałmużny, ale  […]

„Ja jestem z wami”

3 Niedziela Wielkanocna – Rok B „Ja jestem z wami” Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam (Łk 24,38 i 39) Chrystus Zmartwychwstały, stając pośród Apostołów w Wieczerniku, przekonał ich o swej realnej obecności. Święty Jan Paweł […]

Krew i woda – dar nowego życia

2 Niedziela Wielkanocna – Bożego Miłosierdzia – Rok B Krew i woda – dar nowego życia Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i «Ducha», nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: bo «Duch» jest prawdą (1 J 5,6) Święty Jan Ewangelista, który stał na Golgocie […]

Zwycięzca śmierci

Wielkanoc – Rok B Zwycięzca śmierci Na świecie doznacie ucisku, ale ufajcie Jam zwyciężył świat (J 16,33) Niedziela Wielkanocna przypada w okresie, nazywanym przesileniem wiosennym. Jesteśmy świadkami zjawisk, które równocześnie zdumiewają i zachwycają. Oto szare długie zimowe godziny, ustępują miejsca słonecznym ciepłym dniom. Opustoszałe pola pokrywają się zielenią, rozkwitają pierwszymi kwiatami łąki i ogrody. Orzeźwiony […]

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

Niedziela Palmowa – Rok B Otwórzcie drzwi Chrystusowi Przybywa w imię Pańskie (Mk 11,10) Niedziela Palmowa przypomina uroczysty wjazd Pana Jezusa z Betfage przez Górę Oliwną do Jerozolimy. Święty Marek krótko i treściwie relacjonuje: „Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze […]

Godzina Jezusa

5 Niedziela Wielkiego Postu – Rok B Godzina Jezusa Nadeszła Godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy (J 12,23) Pierwszą wypowiedź Chrystusa o Jego „godzinie” znajdujemy w Ewangelii przy opisie wesela w Kanie Galilejskiej, gdy powiedział do Matki: „Jeszcze nie nadeszła godzina moja” (J 2,4). „Godzina” Jezusa to czas Jego męki i śmierci, ale też moment […]

Prawda – Weronika sumień

4 Niedziela Wielkiego Postu – Rok B Prawda – Weronika sumień Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki dokonane są w Bogu (J 3,21) Pan Bóg, który jest samą prawdą, oczekuje od nas życia w prawdzie. Chrystus w swoim nauczaniu poświęcił prawdzie dużo uwagi. Siebie nazwał „drogą, prawdą […]

Znak sprzeciwu

3 Niedziela Wielkiego Postu – Rok B Znak sprzeciwu Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im [Żydom] taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo» (J 2,18-19) Znaki odgrywały ważną rolę w działalności Chrystusa, od samego początku Jego publicznych wystąpień. Pierwszym znakiem, który […]