Człowiek dawny i nowy

18 Niedziela Zwykła – Rok B Człowiek dawny i nowy …trzeba porzucić dawnego człowieka, […] i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga (Ef 4,22 i 24) Wyrażenia „dawny człowiek” używa św. Paweł w odniesieniu do poganina. Apostoł nakreślił smutny obraz pogan żyjących bez chrztu „w niewiedzy” pod „władzą ciemności” (Kol 1,13), opanowanych „zatwardziałością serca”, […]

Człowiek rośnie przez osąd sumienia

17 Niedziela Zwykła – B Człowiek rośnie przez osąd sumienia Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania (Ef 4,1) Fragment listu świętego Pawła Apostoła ilustruje, jakimi zasadami kierowali się pierwsi chrześcijanie w kształtowaniu swojego życia moralnego. Wyznawcy Chrystusa, zarówno poganie jak i Żydzi, po przyjęciu chrztu świętego znaleźli się w […]

Budowanie jedności

16 Niedziela Zwykła – Rok B Budowanie jedności On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość (Ef 2,14) Mury budowano wokół miast od najdawniejszych czasów. Miały obronić mieszkańców przed niszczycielskimi napadami wrogich plemion, a w późniejszych wiekach, przed najazdami barbarzyńskich wojsk. Zabezpieczano grody, miasta, osady. Strach przed wrogiem jest […]

Pasterzy daje wam Pan

15 Niedziela Zwykła – Rok B Pasterzy daje wam Pan Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: „Idź, prorokuj do narodu izraelskiego (Am 7,14-15) Prorokować, to w znaczeniu biblijnym przepowiadać ludziom odwieczne prawdy moralne […]

Prorok lekceważony

14 Niedziela Zwykła – Rok B Prorok lekceważony Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być (Mk 6,4) To był początek publicznej działalności Chrystusa. Opuścił Nazaret, a do mieszkańców docierały tylko echa tego, co czynił ich słynny Rodak i o czym nauczał. I pewnego szabatu powrócił do rodzinnego miasta. Nie […]

Ewangelia życia

13 Niedziela Zwykła – Rok B Ewangelia życia Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było […]. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka –  uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczą jej ci, którzy do […]

Cisza – znak Bożej obecności

12 Niedziela Zwykła – Rok B Cisza – znak Bożej obecności Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? (Mk 4,41) Święty Jan Paweł II rozważał: „Uciszenie burzy na jeziorze Genezaret powinno być odczytywane jako «znak» trwałej obecności Chrystusa w «łodzi» Kościoła, która nieraz w ciągu dziejów bywa narażona na burzę […]

Życie wewnętrzne – czym jest?

11 Niedziela Zwykła – Rok B Życie wewnętrzne – czym jest? Ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi (Mk 4,31) Do rozważanej tu przypowieści nawiązał święty Jan Paweł II: „Jezus w swoim nauczaniu o Królestwie Bożym często odwoływał się do tego rodzaju zjawisk i procesów. Bo chociaż […]

Ciało i duch – czyli człowiek zewnętrzny i człowiek wewnętrzny

10 Niedziela Zwykła – Rok B Ciało i duch – czyli człowiek zewnętrzny i człowiek wewnętrzny … chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień (2 Kor 4,16) Człowiek przeważnie zastanawia się, ile od niego zależy, jakim jest – i co może zrobić, aby dobrze […]

Bóg jest z nami w każdy czas

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Bóg jest z nami w każdy czas Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi» (Mt 28, 18) Zapewnienie Chrystusa: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) niesie pokrzepienie ludziom utrudzonym życiem. Doświadczenia historyczne dwóch […]