Służba według Chrystusa

29 Niedziela Zwykła Służba według Chrystusa Kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym (Mk 10,43) Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie (Iz 53,11) Nauczanie Chrystusa Pana wprowadziło do historii ludzkiej podstawowe przewartościowanie w sposobie myślenia. Do tego czasu oceniano wielkość człowieka na podstawie jego zamożności, […]

Posłuchajmy Chrystusa

28 Niedziela Zwykła – Rok B Posłuchajmy Chrystusa Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch mądrości (Mdr 7,7) Mędrzec biblijny dzieli się z nami religijnym doświadczeniem: oto przez modlitwę został wzbogacony darami ducha, które ceni sobie bardziej niż wartości materialne. O tym, jak ważna jest modlitwa w życiu człowieka, mówił […]

Kto ze Mną – kto przeciw Mnie?

26 Niedziela Zwykła – Rok B Kto ze Mną – kto przeciw Mnie? Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami (Mk 9,40) Do klasyki przysłów weszły cytowane Słowa Chrystusa, wypowiedziane w okolicznościach, opisanych przez św. Mateusza: do Pana Jezusa podszedł umiłowany uczeń, św. Jan i opowiedział, że ktoś spoza ich grupy, powołując się […]

Zasadzka na Sprawiedliwego

25 Niedziela Zwykła – Rok B Zasadzka na Sprawiedliwego Bezbożni mówili: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego»” (Mdr 2,12) Sprawiedliwym był Noe, gdyż jego moralność, wśród współczesnych, była najbardziej zgodna z wolą Boga. Czyny Noego i wierność Bożym zasadom pozostała w pamięci przez wszystkie pokolenia. „Sprawiedliwym” – w języku biblijnym – jest człowiek, który żyje wiarą. „Abram […]

Bóg otwiera serce człowieka

24 Niedziela Zwykła – Rok B Bóg otwiera serce człowieka Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem (Iz 50,5) W życiu religijnym podobnie jak w innych dziedzinach życia, rozwój człowieka zależy od jego nastawienia do przyszłości. Myślący perspektywicznie potrafi przekroczyć, co nieprzekraczalne, przeniknąć materię i wejść w świat […]

Naśladowanie Chrystusa – dobrze czyń!

23 Niedziela Zwykła – Rok B Naśladowanie Chrystusa – dobrze czyń! I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę» (Mk 7,37) „Dobrze uczynił wszystko” – mówili świadkowie wydarzeń, jakie działy się przy Chrystusie. Ten podziw, nawiązuje do słów Stworzyciela z księgi Rodzaju, który po każdym „dniu” stworzenia, „widział, że […]

Intencje mszalne od 30 sierpnia do 5 września 2021 r.

Intencje mszalne od 30 sierpnia do 5 września 2021 r. Poniedziałek 30.08.2021 06.30. + Maria Suwaj od rodziny Moskałów i Mirochów 06.30. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Szymona w 6 rocznicę urodzin 07.00. + Bartłomiej Kołodziejczyk od szwagra z żoną 18.00. + Maria Galas od pracowników Delikatesów Centrum w Kalwarii 18.00. + […]

Kiedy lud jest mądry?

22 Niedziela Zwykła – Rok B Kiedy lud jest mądry? «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». […] Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję? (Pwt 4,8) Pragnienie, aby powstało państwo dobrze zorganizowane, które „ma prawa i nakazy” sprawiedliwe – ujawnia […]

O posłuszeństwie w wierze

21 Niedziela Zwykła – Rok B O posłuszeństwie w wierze My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem (Joz 24,18b) Każde pokolenie ludzi staje przed koniecznością przemyślenia rzetelnej odpowiedzi na pytanie, jaki kierunek obrać, aby czekająca go droga życia miała sens. Podobny proces zachodzi w życiu każdego człowieka z osobna. Dokonanie wyboru i […]

Człowiek wobec głębi Tajemnicy

20 Niedziela Zwykła – rok B Człowiek wobec głębi Tajemnicy Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana (Ef 5,15) Pomocą w  rozeznaniu „woli Pana” jest dla nas nauczanie św. Jana Pawła II. W encyklice Wiara i rozum Ojciec Święty przybliża postać mędrca z „Księgi […]