„(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno,
na inne wartości duchowe.
Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego,
dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości
i ceni tych ludzi,
którzy ich nauczają i według nich żyją. (…)”

Przemówienie św. Jana Pawła II do katechetów, nauczycieli i wychowawców
Włocławek, 6 czerwca 1991 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Serdecznie zapraszam grono pedagogiczne,

emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły

na Mszę Świętą

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Uroczystość odbędzie się 14 października 2021 roku

o godzinie 18:00 w kościele p.w. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Modlitwę rozpoczniemy Świętym Różańcem o godzinie 17:30.

 

Nauczycielom życzę samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.

 

Z modlitwą i błogosławieństwem

Ks. Proboszcz Wiesław Cygan

 

Zaproszenie