XXIV Dni Papieskie

W dniach od 16 do 29 maja będziemy przeżywać XXIV Dni Papieskie organizowane przez Parafialny Klub Sportowy „św. Józef”.

Dni Papieskie są żywym pomnikiem jaki członkowie PKS „św. Józef” wraz z sympatykami od 24 lat budują na cześć świętego papieża. Wiele jest pomników papieża, ten łączy pokolenia. Organizatorami wspólnej modlitwy i konkursów podczas Dni Papieskich są osoby, którym papież Jan Paweł II przez większość życia towarzyszył, a swym nauczaniem na bieżąco wskazywał jak żyć. Uczestnikami tych inicjatyw są już dziś coraz częściej osoby, które znają Jana Pawła II z opowiadań wspomnianego pokolenia JPII. Dlatego pomnik Dni Papieskie dzieli się tym co Jan Paweł II pozostawił w nim najpiękniejszego, miłością do Jezusa, z tymi co są u początku poszukiwań drogi do celu.

W XXIV Dni Papieskie wprowadzają nas słowa Jana Pawła II otwierające jego encyklikę o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, ogłoszoną 25 marca 1995: Ewangelia życia. Dziś nasz żywy pomnik Dni Papieskie doczekał czasów, że może się modlić za wstawiennictwem świętego patrona, stąd w czasie odkrywania prawdy o Janie Pawle II i przygotowywania prac konkursowych zachęcamy do gorliwej modlitwy, by dzieła które stworzycie ukazywały piękno samego Pana.

xgb

PS Regulaminy konkursów i plan wydarzeń XXIV Dni Papieskich znajdziecie na stronie Internetowej http://www.pksswjozef.cba.pl/

XXIV Dni Papieskie