XXIII Dni Papieskie

W rok 100 – lecia urodzin Jana Pawła II, jako dziękczynienie za dar świętego Jana Pawła II Wielkiego, będziemy w dniach od 10 do 23 maja przeżywać XXIII Dni Papieskie organizowane przez Parafialny Klub Sportowy „św. Józef”.

Dni Papieskie są żywym pomnikiem jaki członkowie PKS „św. Józef” wraz z sympatykami od 23 lat budują na cześć świętego papieża. Wiele jest pomników papieża, ten łączy pokolenia. Organizatorami wspólnej modlitwy i konkursów podczas Dni Papieskich są osoby, którym papież Jan Paweł II przez większość życia towarzyszył, a swym nauczaniem na bieżąco wskazywał jak żyć. Uczestnikami tych inicjatyw są już dziś coraz częściej osoby, które znają Jana Pawła II z opowiadań wspomnianego pokolenia JPII. Dlatego pomnik Dni Papieskie dzieli się tym co Jan Paweł II pozostawił w nim najpiękniejszego, miłością do Jezusa, z tymi co są u początku poszukiwań drogi do celu.

W XXIII Dni Papieskie wprowadzają nas słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas I pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r.: „chcę Wam powiedzieć (…) nie ustawajcie w modlitwie”. Dziś nasz żywy pomnik Dni Papieskie doczekał czasów, że może się modlić za wstawiennictwem świętego patrona, stąd w czasie odkrywania prawdy o Janie Pawle II i przygotowywania prac konkursowych zachęcamy do gorliwej modlitwy, by dzieła które stworzycie ukazywały piękno samego Pana.

xgb

PS Regulaminy konkursów i plan wydarzeń XXIII Dni Papieskich znajdziecie na stronie https://dnipapieskie.pksswjozef.pl/index.php

 

XXIII Dni Papieskie