W ramach przygotowania do bierzmowania

W czasie tegorocznego Tygodnia Biblijnego przygotowujący się do przyjęcia w tym roku sakramentu bierzmowania szukali w Biblii słów, które są dla nich życiową inspiracją, jakoś szczególnie dla nich ważne i mogą też być podsumowaniem świętego czasu rekolekcji jakim są już kończące się dwuletnie pierwszo-piątkowe celebracje. Wybrane przez kandydatów do bierzmowania cytaty biblijne zostały podpisane imionami, które przyjmą w dniu zesłania na nich Ducha Świętego.

„Chwal, duszo moja, Pana. Chwalić będę Pana, pókim żyw; śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę” (Ps 146,1) – imię z bierzmowania Cecylia

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13) – imię z bierzmowania Apolonia

„Wiara nie sprawia że jest łatwiej, sprawia że wszystko jest możliwe” (Łk 1, 37) – imię z bierzmowania Stefania

„Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą” (Iz 41, 10) – imię z bierzmowania Anna

„Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą” (Iz 41, 10) – imię z bierzmowania Maria

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich”(J 15,13) – imię z bierzmowania Karol

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4, 6-7) – imię z bierzmowania Zofia

,,Miłujmy się nawzajem gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością” (1J 4,7-8) – imię z bierzmowania Blanka

„Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość” (Syr 6, 14-15) – imię z bierzmowania Rozalia

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” – imię z bierzmowania Jan

„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1P 5, 7) – imię z bierzmowania Stanisław

W ramach przygotowania do bierzmowania