List św. Jakuba 5, 14-15
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Namaszczenia na czole i dłoniach wypowiadając te słowa dokonuje kapłan. Zaleca się, aby kapłani dokonywali namaszczeń wyłącznie własną ręką. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia. Jeżeli sakrament ten przyjmuje chory kapłan, namaszcza mu się zewnętrzną część dłoni, a nie jak w przypadku innych wewnętrzną.

Jeżeli namaszczenie jest udzielane w domu chorego, należy przygotować stół, obrus, krzyż i świece. Ważne, aby wszyscy domownicy uczstniczyli w tym obrzędzie wspierając chorego swoją modlitwą!

W naszej parafii sakrament namaszczenia chorych jest udzielany w I sobotę miesiąca w ramach wyjazdu kapłanów do chorych od godziny 9:00. Zapisy chorych należy dokonywać w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej. W wypadku niebezpieczeństwa czy zagrożenia życia sakrament ten może być udzielony w każdej chwili.