Informacja dla narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w klasztorze:
Na terenie naszej Parafii znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, którego Ojcowie nie posiadają prawa błogosławienia małżeństw bez ważnej licencji oraz delegacji wystawionej przez księdza Proboszcza miejsca. Dlatego narzeczeni, chcący zawrzeć sakrament małżeństwa w klasztorze powinni załatwić następujące formalności:
  • spisać protokół przedmałżeński w parafii narzeczonej lub narzeczonego i poprosić swojego księdza duszpasterza o licencję do parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • ustalić formalności w klasztorze, datę i godzinę ślubu oraz kto będzie błogosławił sakrament małżeństwa (ojcowie w klasztorze powinni wydać na piśmie imię i nazwisko ojca, który będzie błogosławił małżeństwo)  z tym pismem z klasztoru oraz z licencją od swojego księdza duszpasterza należy przyjść do naszej kancelarii, najlepiej w godzinach urzędowania
  • po otrzymaniu licencji lub delegacji, należy udać się do klasztoru i dołączyć do niej, jeśli to jest ślub konkordatowy  dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, a w dniu ślubu kartki do spowiedzi
  • formalności w kancelarii powinni załatwiać sami narzeczeni
ŚLUBY W KLASZTORZE SĄ BŁOGOSŁAWIONE OD LISTOPADA DO NIEDZIELI PALMOWEJ!