• Na około tydzień przed ślubem narzeczeni udają się do kancelarii, na drugą rozmowę z kapłanem dla podsumowania przygotowania do ślubu. Duszpasterz sprawdza wówczas czy złożone dotąd dokumenty są kompletne i omawia z narzeczonymi szczegółowy przebieg liturgii.
  • Narzeczeni indywidualnie proszą panią Kościelną o przygotowanie kościoła na ślub oraz przyozdobienie kwiatami. Parafia nie wyraża zgody na udział osób i firm zewnętrznych w dekorowaniu kościoła. Narzeczeni indywidualnie kontaktują się także z panem Organistą.
  • W przygotowaniach i przebiegu samej uroczystości należy wziąć pod uwagę sakralny charakter miejsca, jakim jest kościół. Suknia panny młodej powinna być odpowiednia (zasłonięte plecy i ramiona). Fotografować i filmować podczas uroczystości w kościele mogą wyłącznie osoby upoważnione, legitymujące się ukończeniem kursu dla fotografów zorganizowanym przez diecezję.
  • W dniu ślubu, na 15 minut przed Mszą świętą, narzeczeni wraz ze świadkami oczekują w zakrystii na podpisanie dokumentów ślubu. Świadkowie okazują dowody osobiste, narzeczeni pozostawiają w zakrystii obrączki do pobłogosławienia oraz kartki od spowiedzi. Wypada też, aby fotograf poprosił księdza o zgodę na fotografowanie i okazał mu stosowny dokument.
  • Następnie narzeczeni udają się do przedsionka kościoła i tam oczekują na przybycie kapłana, z którym procesjonalnie udają się przed ołtarz. Zaślubiny odbywają się po zakończeniu liturgii słowa przed ołtarzem.
  • Parafia powiadamia USC w Kalwarii Zebrzydowskiej o zawarciu małżeństwa.
  • Małżeństwo to sakrament, w którym Chrystus konsekruje narzeczonych na szafarzy wzajemnej miłości i czyni ich współpracownikami Boga w wielkim dziele przekazywania życia. Sakrament małżeństwa mogą przyjąć osoby ochrzczone, pełnoletnie, wolne od przeszkód małżeńskich.