Odpowiednio wcześniej, narzeczeni dokonują rezerwacji terminu ślubu w kancelarii parafialnej. Mogą też rozpocząć katechezy dla narzeczonych oraz odbyć trzy spotkania w katolickiej poradni życia rodzinnego.
Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej (narzeczonej lub narzeczonego) około 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc następujące dokumenty:
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (zaświadczenie jest ważne sześć miesięcy)
 • świadectwo chrztu (inaczej metryka chrztu) świadectwo można otrzymać w parafii, w której katolik został ochrzczony; ważne jest 6 miesięcy!
 • świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczona/narzeczony przyjął ten sakrament)
 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (jeśli katechezę ponadpodstawową kończyli po roku 1998, to koniecznie powinni wykazać się indeksem katechetycznym)
 • zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej i wizyty w poradni życia rodzinnego
 • dowody osobiste w celu stwierdzenia tożsamości
Jeśli któraś ze stron nie ukończyła 18-stu lat życia, zgłasza się w Urzędzie Parafialnym z rodzicami, aby wyrazili na piśmie zgodę zawarcia małżeństwa.
Po spisaniu protokołu, narzeczeni otrzymują:
 • prośbę o wygłoszenie zapowiedzi (jeśli któraś ze stron jest z innej parafii)
 • kartki do spowiedzi (nie należy jej podpisywać; przystępując do spowiedzi, proszę się przedstawić księdzu mówiąc: Jest to moja pierwsza /druga/ spowiedź przedślubna, wyznać grzechy i po spowiedzi podać księdzu dyskretnie kartkę)
Po spisaniu protokołu przedślubnego a przed zawarciem małżeństwa narzeczeni powinni:
 • uczestniczyć w naukach przedślubnych w poradni życia rodzinnego (o ile jeszcze nie uczestniczyli)
 • przystąpić do sakramentu pokuty (przynajmniej dwa razy: najpierw zaraz po spisaniu protokołu, drugie raz tuż przed ślubem, najlepiej DZIEŃ wcześniej)
 • dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) z adnotacją o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa