Zanim dziecko zostanie ochrzczone, najpierw Rodzice lub jedno z Rodziców powinno przyjść do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i zapisać dziecko do chrztu. Nie załatwiają tej sprawy osoby trzecie. Chrzest udzielany jest w naszej parafii podczas niedzielnej Mszy świętej o godz. 12:30.

Przy zapisie należy przedstawić księdzu:
  • odpis skrócony aktu urodzenia z USC
  • dokładne dane tożsamości Rodziców nowo narodzonego dziecka (najlepiej posiadać dowody osobiste obojga Rodziców, ale dodakowo należy znać nazwisko panieńskie matki rodziców dziecka, gdyż nie figuruje ono w dowodzie osobistym)
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych
UWAGA:

Rodzice Chrzestni powinni mieć przyjęty Sakrament Bierzmowania i być praktykującymi katolikami (w przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić od swojego księdza duszpasterza zaświadczenie stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi)

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania; wierzący i praktykujący (w czasie Mszy świętej przygotowani spowiedzią św. do pełnego uczestnictwa z Komunią świętą).
  • w przypadku małżonków żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)
  • w przypadku uczniów szkół średnich poświadczający zaktualizowanym indeksem i potwierdzeniem księdza katechety zdolność do podjęcia takiej roli
Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę. Podczas Mszy świętej, na której dziecko przyjmuje chrzest święty, Rodzice i Chrzestni przystępują do Komunii świętej.

Niech chrzciny jako uroczystość domowa będzie obchodzona w trzeźwości!