Modlitwa o dobrą spowiedź, najlepiej własnymi słowami, pomocą mogą być też modlitwy: ?Ojcze nasz?, ?Przybądź, Duchu Święty?, ?Zdrowaś Maryjo?, ?Aniele Boży? i inne
Odczytanie fragmentu Pisma Świętego, na przykład przypowieści o miłosiernym i kochającym ojcu: Łk 15, 11?24
Przypomnienie:
Kiedy ostatnio byłem u spowiedzi?
Czy nie zataiłem jakiegoś grzechu?
Czy odprawiłem zadaną pokutę?
Czy wypełniłem zadośćuczynienie?
Czy nie zapomniałem jakiegoś grzechu?
Czy przygotowując się do sakramentu pojednania, spełniam wszystkie warunki, a więc:
Czy mam świadomość, że Jezus podnosi mnie z każdego ? nawet najtragiczniejszego ? grzechu?
Czy pamiętam, że Jezus pochyla się nade mną, aby okazać mi miłosierdzie, odpuszczając mi wszystkie moje grzechy?
Czy wiem, że Jezus chce mnie leczyć z ran po grzechach?
Czy pamiętam, że Jezus pragnie obdarzać mnie czystym sercem?
I. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ
Czy wierzę, że Bóg mnie naprawdę kocha?
Czy Bóg jest w moim życiu najważniejszy ? ważniejszy niż koledzy, rozrywka, przyjaciele, pieniądze, dyskoteka, telewizor, komputer, ciało, uczucia?
Czy wierzę we wróżby, w sny, zabobony, horoskopy, znaki zodiaku, w modne przepowiednie, reinkarnację, magię, okultyzm?
Czy nie wywoływałem duchów, nie noszę talizmanów czy amuletów?
II. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA TWEGO, NADAREMNIE
Czy słowo ?Bóg? jest dla mnie święte?
Czy imion świętych nie wymawiam bezmyślnie, w gniewie, złości, w zabawie, w żartach?
Czy bez potrzeby nie przysięgam?
Czy wkładam całe serce w rozmowę z Bogiem (rano, wieczorem, w ciągu dnia)?
Czy opowiadam Bogu o swoim życiu?
Czy radzę się Jezusa, jak postępować?
Czy czytam systematycznie Pismo Święte?
III. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ
Jak przygotowuję się do Mszy świętej?
Czy pamiętam, że opuszczenie w niedziele lub święta Mszy świętej z własnej winy (wyjątkiem choroby) jest grzechem ciężkim?
Czy staram się jak najczęściej przyjmować Komunię świętą?
Czy uczestniczę we Mszy świętej całym sercem?
Czy się nie spóźniam do kościoła?
Czy nie uczestniczę niedbale w Eucharystii chowając się za filarem lub spędzając ją na murze okalającym teren kościoła?
Jak się zachowuję w kościele? Czy nie rozmawiam z kimś, nie przeszkadzam innym? Czy w kościele nie żuję gumy?
Czy z uwagą słucham Słowa Bożego, które jest pokarmem duszy?
Czy regularnie przystępuję do spowiedzi świętej?
Czy po popełnieniu grzechu ciężkiego staram się jak najszybciej pójść do spowiedzi?
Czym różni się w moim życiu przeżywanie niedzieli od innych dni?
Czy unikam niepotrzebnych prac w niedziele i święta? Czy swoim zachowaniem nie zmuszam innych do pracy w te dni? Czy nie robię zakupów w niedziele?
IV. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ
Czy okazuję szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom, Ojczyźnie?
Czy modlę się za nich, czy pomagam im, czy ich nie martwię?
Czy wyrażam się o nich dobrze i nie wstydzę się ich, nawet jeżeli mnie zawiedli?
Jakim jestem człowiekiem dla ludzi starszych: na ulicy, w sklepie, w podróży?
Czy nie kłócę się z rodzeństwem?
Czy staram się o kulturalne zachowanie w pracy, w domu, w szkole, na ulicy?
V. NIE ZABIJAJ
Czy szanuję zdrowie i życie swoje i innych?
Czy pamiętam, że życie zaczyna się z chwilą poczęcia, a kończy się naturalną śmiercią?
Czy wiem, że aborcja i eutanazja są grzechami śmiertelnymi?
Czy wiem, że używanie środków antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych jest grzechem ciężkim?
Czy nie szkodzę sobie przez papierosy, alkohol, narkotyki, środki dopingujące, dopalacze, przedawkowanie leków?
Czy dbam i troszczę się o innych?
Czy byłem umiarkowany w jedzeniu i piciu?
Czy nikomu nie wyrządziłem zła, krzywdy, nie sprawiłem bólu?
Czy w moim zachowaniu nie było brawury?
Czy nie dokuczam innym, nie wyśmiewam ich i nie przezywam, czy się nie złoszczę?
Czy nie jestem kłótliwy?
Czy nie ulegam nienawiści, agresji?
Czy nie kieruję się uprzedzeniami?
Czy żyję według ustalonego planu dnia?
Czy potrafię stawiać sobie wymagania kształtując silną wolę, zasady moralne oraz charakter?
Czy potrafię mieć swoje zdanie i odmówić, kiedy ktoś składa mi niewłaściwe propozycje?
Czy dbam o przyrodę? Czy nie znęcam się nad zwierzętami?
VI. NIE CUDZOŁÓŻ
VII. NIE KRADNIJ
VIII. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU
Czy nie kłamię? Jeśli tak, to dlaczego: ze strachu, żeby coś osiągnąć, być lepszym, żeby mieć święty spokój, zaimponować innym?
Czy nie szkodzę innym?
Czy nie krzywdzę innych oczernianiem lub obmową?
Czy odwołałem oszczerstwo?
Czy nie posługiwałem się półprawdami, niedopowiedzeniami dla uzyskania swojej korzyści?
Czy nie cieszę się z cudzego nieszczęścia?
Czy umiem przyznać się do winy, do popełnionego błędu?
Czy nie zrzucam swojej winy na innych, unikając konsekwencji?
Czy zwracam uwagę na to, co i jak mówię?
Czy wiem, że dar mowy jest darem pobłogosławionym, jeżeli wiążę z nim odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo?
Czy potrafię brać w obronę, kiedy ktoś źle mówi o nieobecnej osobie?
Czy zachowuję dyskrecję?
Czy nie czytałem cudzych listów?
Czy potrafię dochować powierzonych mi tajemnic?
IX. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO TWEGO
Czy pamiętam, że ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego?
Czy pamiętam, że macierzyństwo i ojcostwo jest darem Boga?
Czy pamiętam, że współżycie przed ślubem jest grzechem ciężkim?
Czy szanuję swoje ciało oraz ciało drugiego człowieka?
Czy wyrażam się o nim z szacunkiem, czy nie mówię o nim wulgarnie?
Czy jestem wstydliwy w spojrzeniach, rozmowach i uczynkach?
Czy nie patrzę pożądliwie na płciowe części ciała?
Czy nie popełniam pettingu, neckingu lub samogwałtu?
Czy nie czytam lub nie oglądam czasopism, zdjęć, rysunków, filmów ukazujących wulgarnie, a nawet pornograficznie płciowe części ciała?
Czy dbam o roztropne ? czyste ? odnoszenie się do osób odmiennej płci (nie podrywam, nie kokietuję, nie narzucam się, nie chodzę z kimś dla zabawy)?
Czy pragnę ofiarować siebie w bezinteresownym darze dopiero po ślubie?
Czy będąc w małżeństwie zachowałem wierność?
Czy kieruję się roztropnością w relacjach męsko-damskich?
Czy ubieram się w sposób skromny i stonowany?
X. NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST
Czy nikomu nic nie ukradłem?
Czy rzeczy skradzione oddałem lub wynagrodziłem je w innej formie?
Czy kupowałem albo sprzedawałem rzeczy skradzione?
Czy nie niszczę dobra wspólnego (ławki w parkach, przystanki, wnętrza pojazdów, itd)?
Czy nie niszczę rzeczy, na które pracują inni (rodzice, opiekunowie, wychowawcy?
Czy oddaję rzeczy pożyczone? Czy nie marnuję wolnego czasu i talentów otrzymanych od Boga?
Czy nie ulegam lenistwu?
Czy powierzone mi obowiązki wykonuję chętnie, sumiennie i starannie?
Czy pomagam innym bezinteresownie?
Czy potrafię zrezygnować z własnych przyjemności na rzecz innych?
Czy nie jestem zazdrosny?