Serdecznie zachęcamy do częstego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, który przywraca stan łaski uświęcającej, gładzi grzechy, odnawia przyjaźń z Bogiem, przynosi pokój serca. W teologii katolickiej podstawą biblijną sakramentu pokuty i pojednania jest Ewangelia Jana (J 20, 23), w której Jezus nadaje uczniom władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Choć najważniejszą częścią spowiedzi jest wyznanie grzechów i otrzymanie rozgrzeszenia, to stanowi ona także pewne przewodnictwo w sprawach sumienia.

W praktyce sakrament jest realizowany w konfesjonale (choć nie musi tak być), co ma za zadanie oddzielenie się penitenta i udzielającego sakramentu od reszty wiernych i tym samym zapewnić tajemnicę spowiedzi.

Dla ważności tego sakramentu obok wyznania grzechów oraz odpowiedniej formuły i gestów liturgicznych niezbędna jest skrucha, czyli żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy oraz pokuta, będące odpowiedzią grzesznika na łaskę.

W sytuacjach niezbędnych (np. zbiorowego zagrożenia życia) kapłan może udzielić rozgrzeszenia zbiorowego (absolucja zbiorowa), możliwy jest też udział pośrednika między wierzącym a kapłanem (np. tłumacza).Wtedy pośrednika również obowiązuje tajemnica spowiedzi!

Warunki Sakramentu Pokuty i Pojednania:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

W naszym kościele sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie przed każdą Mszą Świętą. W czwartkowe wieczory po Mszy świętej podczas adoracji Najświętszego Sakramentu jest również możliwość przystąpienia do spowiedzi. Ponadto kapłani spowiadają w każdy I piątek miesiąca od 6:00 i popołudniu od godziny 15:30.
Najbliższa noc konfesjonałów w naszym kościele parafialnym w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę.