PLAN PRZYGOTOWANIA SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2021/2022
Dobra ocena z religii [ocena uzyskana w szkole]
Dobre zachowanie [ocena uzyskana w szkole]
Uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej [podpis księdza w indeksie]
Comiesięczna spowiedź [podpis księdza w indeksie]
 
WRZESIEŃ 2021
3.09.2021r. godz. 19:00 Msza święta i nabożeństwo

[sprawdzenie obecności]

PAŹDZIERNIK 2021
1.10.2021r. godz. 19:00 Msza święta i nabożeństwo

[sprawdzenie obecności]

Prowadzenie modlitwy różańcowej:
4.10.2021 pn. Klasa 8a [sprawdzenie obecności]
5.10.2021 wt. Klasa 8b [sprawdzenie obecności]
11.10.2021 pn. Klasa 8a [sprawdzenie obecności]
12.10.2021 wt. Klasa 8b [sprawdzenie obecności]
18.10.2021 pn. Klasa 8a [sprawdzenie obecności]
19.10.2021 wt. Klasa 8b [sprawdzenie obecności]
25.10.2021 pn. Klasa 8a [sprawdzenie obecności]
26.10.2021 wt. Klasa 8b [sprawdzenie obecności]
LISTOPAD 2021
5.11.2021r. godz. 19:00 Msza święta i nabożeństwo

[sprawdzenie obecności]

GRUDZIEŃ 2021
3.12.2021r. godz. 19:00 Msza święta i nabożeństwo

[sprawdzenie obecności]

Uczestnictwo w 5 roratach [podpis księdza w indeksie]
STYCZEŃ 2022
7.01.2022r. godz. 19:00 Msza święta i nabożeństwo

[sprawdzenie obecności]

LUTY 2022
4.02.2022r. godz. 19:00 Msza święta i nabożeństwo

[sprawdzenie obecności]

MARZEC 2022
4.03.2022r. godz. 19:00 Droga Krzyżowa

[sprawdzenie obecności]

11.03.2022r. godz. 19:00 Droga Krzyżowa

[sprawdzenie obecności]

18.03.2022r. godz. 19:00 Droga Krzyżowa

[sprawdzenie obecności]

25.03.2022r. godz. 19:00 Droga Krzyżowa

[sprawdzenie obecności]

KWIECIEŃ 2021
1.04.2022r. godz. 19:00 Droga Krzyżowa

[sprawdzenie obecności]

8.04.2022r. godz. 19:00 Droga Krzyżowa

[sprawdzenie obecności]

UCZESTNICTWO W REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH
MAJ 2022
6.05.2022r. godz. 19:00 Msza święta i nabożeństwo

[sprawdzenie obecności]

CZERWIEC 2022
3.06.2022r. godz. 19:00 Msza święta i nabożeństwo

[sprawdzenie obecności]

KONIEC PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA
 
Każdą nieobecność nadrabiamy.

W czasie sprawdzenia indeksu na początku maja 2022r. zostanie podany sposób w jaki można nadrobić nieobecności by móc w czerwcu 2022r. przystąpić do sakramentu bierzmowania.

 

PROŚBA O UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Imię i nazwisko:

 

Parafia chrztu świętego:

 

[Ochrzczeni poza parafią św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej muszą do końca kwietnia 2022r. dostarczyć metrykę chrztu]

Imię z bierzmowania:

 

Imię i nazwisko świadka bierzmowania:

 

MÓJ ŚWIADEK DO BIERZMOWANIA SPEŁNIA PONIŻSZE WYMAGANIA:

1.     W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu
i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

2.     Starożytny zwyczaj domaga się, aby świadkiem bierzmowania była osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany księżom pracującym w parafii powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być rodzice bierzmowanego (por. KPK Kan. 874; 893).

3.     Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełniania roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych do których nalży:

a) znajomość podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół rzymskokatolicki oraz ich wypełnianie,

b) umiejętność modlitwy,

c) włączenie się w życie wspólnoty katolickiej (Msza święta niedzielna),

d) uczęszczanie na lekcję religii,

e) pełny udziału w Eucharystii i przyjęcie sakramentu bierzmowania,

f) wejście w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

4.     Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.

Podpisy kandydata do bierzmowania i rodziców:

 

 

ŻYCIORYS MOJEGO PATRONA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania oddajemy po Mszy świętej 1.10.2021r. o godz. 19:00.

PLAN PRZYGOTOWANIA SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2021/2022