Msze Święte w intencji +Zofii Svejk pogrzeb 29.03.2023r.

będą odprawione w kościele p.w. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.p. Data Godzina OFIARODAWCA
1 04.09./23 06.30. Od Ali.
2 09.09./23 18.00. Od rodziny Bielów z Bugaja.
3 12.09./23 06.30. Od rodziny Bogdaników z Bugaja.
4 16.09./23 07..00. Od sąsiadki Teresy Klimowskiej.
5 20.09./23 07.00. Od sąsiadki Bogusławy Brodzkiej z rodziną.
6 25.09./23 07.00. Od rodziny Piwowarczyk.
7 29.09./23 18.00. Od Krystyny i Adama Ćwiertnia.
8 03.10./23 07.00. Od Stanisława Czaickiego.
9 07.10./23 18.00. Od Krystyny Bochenek z rodziną.
10 09.10./22 18.00. Od Zbigniewa i Łukasza Kaputa z rodziną.

 

INTENCJE ODPRAWIONE POZA PARAFIĄ

11 Od Jolanty i Krzysztofa Pasternak.
12 Od Jana Kaputy z rodziną.
13 Od Andrzeja Mazugi z rodziną.
14 Od rodziny Korzeniowskich i Kurpiel.
15 Od Marii Książek.
16 Od rodziny Kruków ze Stronia.
17 Od rodziny Brewczyńskich.
18 Od Krystyny i Jana Knapek z rodziną.
19 Od rodziny Turek.
20 Od rodziny Dulban.
21 Od rodziny Kosowskich.
22 Od Bożeny i Tadeusza Książek z dziećmi.
23 Od Bogumiły Sermak z rodziną i Wiolety Trzajna z rodziną.

 

Msze Święte w intencji +Zofii Svejk pogrzeb 29.03.2023r.