Msze Święte w intencji +Zbigniewa Kurowskiego pogrzeb 19.01.2023r.

będą odprawione w kościele p.w. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.p. Data Godzina OFIARODAWCA
1 23.05./23 18.00. Od Teresy i Tadeusza Pająk.
2 30.05./23 18.00. Od rodziny Chorąży.
3 02.06./23 06.30. Od właścicieli firmy GRASS-HOPPER.
4 07.06./23 07.00. Od kolegi Pawła Bieli.
5 12.06./23 06.30. Od Anny Kościelniak z rodziną.
6 16.06./23 18.00. Od rodziny Buckich i Jaglarzy.
7 21.06./23 06.30. Od kuzyna Roberta.
8 26.06./23 07.00. Od chrześniaka Jarka.
9 30.06./23 18.00. Od chrześniaka Sylwka z rodziną.
10 19.05./23 06.30. Od Bożeny.

INTENCJE ODPRAWIONE POZA PARAFIĄ

11 Od taty Mieczysława.
12 Od brata Janusza z rodziną.
13 Od siostry Reni z mężem Stanisławem.
14 Od siostry Agnieszki z Wojciechem.
15 Od siostrzeńca Damiana z rodziną.
16 Od siostrzeńca Oskara.
17 Od siostrzeńca Klaudiusza.
18 Od chrześnicy Natalii.
19 Od kolegi Arka.
20 Od Marzeny Kurowskiej.
21 Od Marii i Edwarda Mirek z rodziną.
22 Od rodziny Wójcików z Łączan.
23 Od rodziny Sermaków.
24 Od Zbyszka Sermak z rodziną.
25 Od Krystyny i Augustyna Trębacz.
26 Od Moniki i Adama Chorąży ze Skawinek.
27 Od Renaty i Roberta Moskała ze Skawinek.
28 Od Teresy i Aleksandra Dragan z rodziną.
29 Od Angeliki Jarco z rodziną.
30 Od sąsiadów Doroty i Krzysztofa Wicherek.
31 Od rodziny Gasińskich z Zebrzydowic.
32 Od Renaty i Mirosława Sarapata.
33 Od Moniki i Roberta Flaka z córką Oliwią.
34 Od Barbary i Edwarda Wójcik.
35 Od Jadwigi i Mariusza Florek.
36 Od Patrycji Książek.
37 Od kuzynki Doroty z Andrychowa.
38 Od Grażyny Sojka.
39 Od Małgorzaty Brózda z rodziną.
40 Od Edyty i Roberta Burdek.
41 Od kolegi Mirosława Łopata z żoną Beatą.
42 Od Eweliny Treli z rodziną.
43 Od Jana i Grażyny Wójcik.
44 Od Roberta Smolika.
45 Od Sebastiana i Izabelii Franik.
46 Od kolegi Bogdana Mirochy z rodziną.
47 Od Danuty i Tomasza Godula.
48 Od rodziny Sabałów.
49 Od Piotra i Marii Leśniak.
50 Od Katarzyny i Pawła Ziemla z córkami.
51 Od Mariusza i Arkadiusza Trębacz z rodziną.
52 Od rodziny Gibas z Zadziela.
53 Od kuzyna Krzysztofa Budzowskiego z rodziną.
54 Od Adama i Wandy Ziemla z rodziną.
55 Od Marii i Tadeusza Dragan.
56 Od Ryszarda Oleksy.
57 Od Marii i Andrzeja Pająk i Janiny Humpich.
58 Od kuzynki Beaty Pilch z rodziną.
59 Od wujka Krzysztofa Pająk.
60 Od Barbary i Andrzeja Turczyńskich z dziećmi.
61 Od Kornela Pająk.
62 Od Kseni Chowaniec.
63 Od Justyny i Huberta Koziar.
64 Od pracowników firmy KOBAX.
65 Od Anny i Grzegorza Ziemla z dziećmi.
66 Od Marcina Zagól z rodziną.
67 Od Mateusza Zagól z rodziną.
68 Od rodziny Machaj.
69 Od sąsiadki Jadwigi Lenik.
70 Od sąsiadów Ewy i Andrzeja Czajów.
71 Od Janiny i Bogumiła Zajda.
72 Od Joanny i Pawła Kania.
73 Od sąsiadów Dariusza i Doroty z dziećmi.
74 Od sąsiadki Anny Lenik z rodziną.
75 Od Jana i Elżbiety Chrapek.
76 Od rodziny Król i Mirocha z Leśnicy.
77 Od Izabelli i Jacka Moskała z rodziną.
78 Od rodziny Skupień, Łuczak i Przebinda.
79 Od Pawłowskich z Barwałdu.
80 Od Małgorzaty i Lesława Filek.
81 Od rodziny Muchów.
82 Od Karoliny i Łukasza Dragan.
83 Od Zofii i Andrzeja Ziemla z rodziną.
84 Od Michała Książek.
85 Od kolegi Pawła Głowacz z rodziną.
86 Od Danuty i Piotra Pieczara z rodziną.
87 Od Cecylii i Adama Drożdż.
88 Od rodziny Duszów.
89 Od Mileny i Rafała Jurek.
90 Od kolegi Marka Pocztowskiego.
91 Od Ignacego Mazugi.
92 Od Bartłomieja Stawowy z rodziną.
93 Od Krzysztofa Maja.
94 Od Elżbiety i Jerzego Chorąży.
95 Od rodziny Woźniczko.
96 Od Danuty Kaczmara z rodziną.
97 Od Grażyny Koloch z rodziną.
98 Od kolegi Mariusza Proficz z żoną.
99 Od rodziny Porębskich ze Skawinek.
100 Od Pawła i Anny Frączek z Podwilka.
101 Od Ali i Józka Moćko.
102 Od Anny i Michała Moćko.
103 Od Katarzyny i Łukasza Moćko.
104 Od Kuby Pułka z rodziną.
105 Od Piotra Dragana.
106 Od Anety i Mirosława Twardosz z córkami.
107 Od rodziny z Andrychowa.
108 Od rodziny z Andrychowa.
109 Od rodziny z Andrychowa.
110 Od Bernadety i Grzegorza Bańdura z rodziną.
111 Od Wiktorii i Tadeusza Bańdura ze Skawinek.
112 Od Marii Kurowskiej.
113 Od Anny i Zbigniewa Cora z rodziną.
114 Od Elżbiety Franik z córką Gabrysią.
115 Od Beaty, Filipa i Kuby.
116 Od Moniki i Kamila Franik.
117 Od Mirosławy i Krzysztofa Pająk z rodziną.
118 Od Piotra Burdek z rodziną.
119 Od Edyty i Krzysztofa Zawilskich.
120 Od Izy z rodziną.
121 Od kolegi Tomasza Kardasia z rodziną.
122 Od Zbigniewa Burdka z rodziną.
123 Od Marii i Stanisława Pocielej ze Skawinek.
124 Od Katarzyny i Roberta Sarapata.
125 Od Jolanty i Daniela Słonina.
126 Od Danuty i Tadeusza Słonina.
127 Od Jadwigi Studnickiej z rodziną z Barwałdu.
128 Od Moniki, Beaty i Grzegorza Studnickich z Barwałdu.
129 Od rodziny Ciborów ze Skawinek.
130 Od Bożeny i Tadeusza Książek.
131 Od Krystiana Książek.
132 Od rodziny Kandziów z Tarnowskich Gór.
133 Od Anity i Marcela Graca z dziećmi.
134 Od Krzysztofa Burdka z rodziną.
135 Od Danuty Cieślik i Pawła.
136 Od kolegi Janka z żoną z Krakowa.
137 Od Doroty i Janusza Wypiór.
138 Od Anny i Piotra Twardosz z rodziną.
139 Od Patrycji i Adama Pocielej.
140 Od koleżanek Bożeny z pracy z cukierni Wadowice.
141 Od koleżanek Bożeny z pracy z cukieni Wadowice.
142 Od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej.
143 Od firmy Skład Materiałów Drzewnych z Kalwarii Zebrzydowskiej.
144 Od pracowników firmy MEBEL JUREKS.
145 Od firmy KOSMEBELELS.
146 Od Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Bugaju.
147 Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju.

 

Msze Święte w intencji +Zbigniewa Kurowskiego pogrzeb 19.01.2023r.