Msze Święte w intencji ś.p. Haliny Jaglarz pogrzeb 14.07.2020r. będą odprawione w kościele p.w. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.p. Data Godzina Ofiarodawca
1 17.09./20 06.30. Od córki z mężem.
2 21.09./20 06.30. Od wnuczki Renaty z rodziną.
3 25.09./20 07.00. Od wnuka Rafała z żoną.
4 29.09./20 06.30. Od  Ireny i Janusza Mrozów.
5 05.10./20 18.00. Od Bożeny i Tomasza Tumidajskich.
6 08.10./20 18.00. Od wnuka Tomasza z rodziną.
7 10.10./20 06.30. Od Stanisławy i Henryka Jaglarz z rodziną.
8 12.10./20 18.00. Od Korneli i Wojciecha Jaglarz z rodziną.
9 16.10./20 18.00. Od rodziny Zajączkowskich.
10 19.10./20 06.30. Od Zofii i Władysława Drabina z Palczy z rodziną.
11 24.10./20 06.30. Od Jacka Kucharczyka z rodziną.
12 26.10./20 18.00. Od Ireny i Romana Pasternak z rodziną.
13 29.10./20 06.30. Od Anny Kachnic.
14 31.10./20 06.30. Od Oli Opyrchał z rodziną.
15 03.11./20 18.00. Od Justyny i Andrzeja Konickich.
16 07.11./20 06.30. Od sąsiada Marka Basisty.
17 13.11./20 06.30. Od Melanii Kucharczyk.
Msze święte odprawione poza parafią.
18 Od Katarzyny i Bernarda Kucharczyk.
19 Od Marzeny Gajda.
20 Od Urszuli i Elżbiety z rodzinami.
21 Od szwagierki Anny Baran.
22 Od Urszuli Lach z rodziną.
23 Od Małgorzaty i Pawła Moskała z rodziną.
24 Od Urszuli Dzidek z mężem i dziećmi.
25 Od Jolanty i Czesława Kubiś.
26 Od Wandy i Krzysztofa Leników z Brodów.
27 Od rodziny Paździorów z Brodów.
28 Od rodziny Gibasów.
29 Od Skowronów z rodziną.
30 Od Ewy i Jakuba Wanago.
31 Od Jolanty i Alfreda Goduli.
32 Od rodziny Koczur i Zięba.
33 Od Janiny Trela.
   

 

Msze Święte w intencji ś.p. Haliny Jaglarz