Msze Święte w intencji + Joanny Kołodziej pogrzeb 17.01.2024r.

będą odprawione w kościele p.w. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.p. Data Godzina OFIARODAWCA
1 16.02./24 07.00. Od siostry Władysławy z rodziną.
2 21.02./24 07.00. Od Jadwigi Maj.
3 29.02./24 18.00. Od Weroniki i Jacka Rząca z rodziną.
4 04.03./24 18.00. Od Marii i Barbary Kurczych.
5 08.03./24 06.30. Od Andrzeja i Anny Pawlus.
6 13.03./24 18.00. Od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników LO
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
7 22.03./24 07.00. Od rodziny Duów.
8 26.03./24 06.30. Od Danuty i Zbigniewa Kosek z rodziną.
9 03.04./24 07.00. Od Danuty i Zbigniewa Kosek z rodziną.
10 08.04./24 18.00. Od sąsiadów Agnieszki i Adama Michtów.

 

INTENCJE ODPRAWIONE POZA PARAFIĄ

11 Od Barbary i Czesława Mirocha z rodziną.
12 Od rodziny Spisak.
13 Od Anny i Dariusza Żak z rodziną.
14 Od rodziny Pilchów.
15 Od Roberta Smolik z rodziną.
16 Od Pawła Maj.
17 Od sąsiadów Filek.
18 Od Olgi Studnickiej z rodziną.
19 Od rodziny Bratkowskich i Kolasa.
20 Od Janiny Smolik.
21 Od rodziny Klaja z Grodziska.
22 Od rodziny Trąbków z Leśnicy.
23 Od Dziedziców.
24 Od rodziny Gurgulów.
25 Od rodziny Moskałów i Mirochów.

 

Msze Święte w intencji + Joanny Kołodziej pogrzeb 17.01.2024r