Msze Święte w intencji +Jana Opyrchała pogrzeb 10.09.2022r.
będą odprawione w kościele p.w. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.p. Data Godzina OFIARODAWCA
1 04.01./23 07.00. Od żony.
2 11.01./23 07.00. Od syna Marcina z rodziną.
3 18.01./23 06.30. Od siostry Teresy z rodziną.
4 26.01./23 18.00. Od brata Zygmunta z rodziną.
5 31.01./23 07.00. Od chrześniaka Łukasza z rodziną.
6 05.02./23 06.30. Od kuzynek: Janiny, Antoniny i Grażyny.
7 08.02./23 18.00. Od Andżeliki i Wiesława Serwinów z dziećmi.
8 12.02./23 16.30. Od rodziny Kaczorów z osiedla.
9 15.02./23 06.30. Od rodziny Płanetów z Brzeska.
10 21.02./23 06.30. Od Wojciecha Czaickiego z rodziną.

INTENCJE ODPRAWIONE POZA PARAFIĄ

11 Od Małgorzaty Kocemba z rodziną i Teresy Laska.
12 Od Bożeny i Marcina Łężniak.
13 Od Renaty i Pawła Madej.
14 Od Moniki i Andrzeja Irzyk.
15 Od sąsiada Rafała.
16 Od Piotra i Wojciecha Zadora.
17 Od Czesława Glanowskiego z rodziną.
18 Od sąsiadów Iwony Wójcik z mężem i dziećmi.
19 Od rodziny Madej.
20 Od swatowej Doroty.
21 Od Danuty i Stanisława Żmija.
22 Od Ryszarda i Anny Żmija z rodziną.
23 Od sąsiadów Sarapatów.
24 Od Zofii i Krzysztofa Przała.
25 Od Eweliny i Roberta Kwiatek z dziećmi.
26 Od Zygmunta Zadory z żoną.
27 Od Tomasza Brózda z rodziną.
28 Od Wandy i Andrzeja Skupień.
29 Od Katarzyny i Roberta Sarapata z dziećmi.
30 Od Małgorzaty Korzeniowskiej z Leśnicy.
31 Od sąsiadów rodziny Szpak i rodziny Broś.
32 Od sąsiadów Brózdów.
33 Od Małgorzaty Pałosz.
34 Od Anny i Józefa Brózda.
35 Od Agnieszki Madej z rodziną.
36 Od rodziny Szwaja.
37 Od Magdaleny, Julii i Krzysztofa Róg.
38 Od Ewy Zadora z rodziną.
39 Od Mariusza Adamczyk z rodziną.
40 Od sąsiadów Janiny i Barbary Sikora.
41 Od Urszuli i Dariusza Wilk.
42 Od Agnieszki i Andrzeja Tatka.
43 Od Urszuli i Józefa Smajek z Bielska.
44 Od Agnieszki Wądolny z mężem i rodziną.
45 Od Ewy i Jacka Marcowskich.
46 Od Stanisławy i Jacka Adamczyk.
47 Od sąsiada Smagło.
48 Od Sławomira Adamczyka z żoną.
49 Od Anety i Tomasza Gnojek.
50 Od Jadwigi i Andrzeja Czopp z rodziną.
51 Od Adama Wróbla z rodziną.
52 Od Ilony i Huberta Oczkowskich z mamą.
53 Od Małgorzaty i Zbigniewa Pasternak.
54 Od Doroty ze Stanisławia z mężem.
55 Od Izabelli i Dominika Opyrchał z rodziną.
56 Od Roberta i Karoliny Tatka.
57 Od Beaty i Piotra Karelus.
58 Od Elżbiety i Jerzego Pilch.
59 Od Magdaleny i Andrzeja Karaś.
60 Od Krzysztofa Wróblewskiego z rodziną.
61 Od Barbary i Janusza Tatków.
62 Od Sylwii, Darka i Julii Pacułt.
63 Od Ewy i Stanisława Wrona z rodziną.
64 Od Rafała Zadory z rodziną.
65 Od Marty i Łukasza Stawowy z Barwałdu Górnego.
66 Od sąsiadów Gurgulów.
67 Od Elżbiety i Stanisława Stawowy z Barwałdu Górnego.
68 Od Czesława i Agaty Siuta z synem Dawidem.
69 Od Anny i Antoniego Kwiatek.
70 Od Grażyny i Stanisława Folga z Radoczy.
71 Od Edyty i Krzysztofa Madej.
72 Od Marcina Przała.
73 Od Urszuli i Czesława Bury z rodziną z Zawoi.
74 Od Zofii Marek z rodziną ze Skawicy.
75 Od Józefa Wójcik z Krakowa.
76 Od Wiesławy i Krzysztofa Oleksa.
77 Od Grzegorza Wróbel z rodziną.
78 Od Leszka Bury z żoną z Radoczy.
79 Od Agaty i Krzysztofa Kwiatek z Kleczy.
80 Od Anety i Pawła Sarapata.
81 Od rodziny Okrzesik.
82 Od Eweliny i Michała Stawowy z Barwałdu Górnego.
83 Od Krzysztofa Kwiatka z żoną i dziećmi.
84 Od Bogusławy i Wiesława Gronowskich.
85 Od Andrzeja Krzykawskiego z rodziną.
86 Od sąsiadów Gnojek z rodziną.
87 Od rodziny Grzesików z Brzeska.
88 Od rodziny Górów.
89 Od Basi i Tomka z Brzeska.
90 Od Grzegorza i Haliny Kosek z rodziną.
91 Od Beaty i Ryszarda Byrgiel z rodziną.
92 Od Marii i Andrzeja Dąbrowskich z Wadowic.
93 Od Małgorzaty i Jana Niewidok.
94 Od Marka Jarguza i firmy JARGUZ.
95 Od Zarządu firmy RYŁKO.
96 Od koleżanek i kolegów z firmy RYŁKO.
97 Od szwalni zewnętrznej z Babicy.
98 Od firmy NOE VISION Eweliny i Michała Nowak z Zebrzydowic.
99 Od rodziny Rząców i Kancelarii Podatkowej PROFES.
100 Od rodziny Rząców i Kancelarii Podatkowej PROFES.
101 Od MEDI DAY.
102 Od pracowników Zakładu Cholewkarskiego OPYRCHAŁ.
103 Od właścicieli firmy AGDA.
104 Od Zarządu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Msze Święte w intencji +Jana Opyrchała pogrzeb 10.09.2022r.