Msze Święte w intencji +Anny Kosowskiej pogrzeb 25.05.2022r. będą odprawione w kościele p.w. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.p. Data Godzina OFIARODAWCA
1 01.09./22 06.30. Od brata Wojciecha z żoną.
2 15.09./22 07.00. Od bratanicy Ani z rodziną.
3 19.09./22 06.30. Od bratanicy Kingi z mężem.
4 27.09./22 07.00. Od bratanka Kamila.
5 08.10./22 06.30. Od bratowej Krystyny.
6 10.10./22 07.00. Od chrześnicy Katarzyny z rodziną.
7 18.10./22 07.00. Od chrześniaka Marka Pomierskiego z rodziną.
8 26.10./22 07.00. Od sąsiadów Marzeny i Piotra Lejów, Izabeli Grodeckiej.
9 29.10./22 07.00. Od Danuty Widlarz z rodziną.
10 03.11./22 07.00. Od wystawców z Cechu.

 INTENCJE ODPRAWIONE POZA PARAFIĄ

11 Od sąsiadki Krystyny Pałosz.
12 Od Zofii Woźnica z Krakowa.
13 Od rodziny Woźniców z Trzebuni.
14 Od Mirosława i Beaty Łopata.
15 Od Anety i Jana Gawor z rodziną.
16 Od Marzeny Wlaźlak.
17 Od sąsiadów Eli i Janusza Marcowskich z rodziną.
18 Od rodziny Kuleszów.
19 Od rodziny Benowskich i Wronów.
20 Od rodziny Muchów z Bugaja.
21 Od Daniela Frosztęgi.
22 Od koleżanki Małgorzaty Pomierskiej z rodziną.
23 Od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kalwarii Zebrzydowskiej.
24 Od Straży Honorowej Niepokalanego Serca NMP.
25 Od Zarządu i Pracowników Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Msze Święte w intencji +Anny Kosowskiej