Służba Liturgiczna

CELE i ZADANIA

Podstawowym zadaniem i powołaniem ministranta jest szczególna miłość do Chrystusa, z której wynika chęć służenia dla ludu Bożego. Ministranci przede wszystkim wykonują zadania związane z liturgią: służba, czytania, śpiew psalmów, asysta podczas mszy i nabożeństw. Ministranci starają się jak najlepiej przeżyć liturgię w kościele, odkrywać swoje powołanie do służby Panu Bogu, uświęcać siebie niezależnie od tego, czy znajdują się przy ołtarzu, w domu, w szkole czy w pracy. „Króluj nam Chryste” ma być obecne „zawsze i wszędzie”.

Członkiem wspólnoty ministranckiej można zostać w bardzo prosty sposób. Należy podejść do dowolnego kapłana z naszej parafii i powiedzieć, że chcę być ministrantem. Wtedy dany kapłan skieruje kandydata do opiekuna ministrantów. Potem przyjdzie czas na zbiórki i formację.

SPOTKANIA FORMACYJNE

Odbywają się we wtorki po Mszy Świętej wieczornej.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Hala dla wszystkich ministrantów w każdy piątek o 19:30 na sali przy Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rada Parafialna

GPS Kalwaria

Akcja Katolicka

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD)
„Za rękę z Karolem”

https://www.facebook.com/zarekezkarolem123/

Chór Parafialny

Effata

Effata to grupa młodzieżowa działająca przy naszej parafii. Spotkania odbywają się zawsze w piątek o godzinie 19. W pierwszy piątek miesiąca grupa ta organizuje modlitwę uwielbienia, na którą zapraszają także i innych. Grupa spotkając się co piątek poznaje tajemnice wiary i ją pogłębia. Jest to miejsce gdzie można poznać nowych ludzi, spędzić aktynie czas, przybliżyć się w stronę Pana Boga. Obecnie grupą zajmuje się ks. Grzegorz Banowski, wikariusz naszej parafii. Młodzież uczestniczy aktywnie w spotkaniach oraz podejmują różne akcje mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi (np. Mikołajki na Kresach).

Serdecznie zapraszamy i liczymy na twoją obecność.

Oaza rodzin

W naszej parafii działają aktualnie dwa kręgi rodzin, w skład których wchodzi 7 małżeństw oraz dwóch duszpasterzy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Zapraszamy chętnych do podjęcia drogi kształtowania swojego małżeństwa i rodziny w oparciu o wartości ewangeliczne.

Caritas

Parafialny Klub Sportowy Św. Józef