PRYMAS TYSIĄCLECIA (4) Sakra biskupia

PRYMAS  TYSIĄCLECIA (4) Sakra biskupia Po zakończeniu działań wojennych, gdy tylko to było możliwe, ks. prof. Stefan Wyszyński wrócił do Włocławka, by podjąć pracę mającą na celu uruchomienie Seminarium Duchownego. Już od marca 1945 r. został jego rektorem i ojcem duchownym kleryków. Równocześnie, z braku kapłanów, z których wielu nie powróciło jeszcze z obozów jenieckich, […]

Pustynia i oaza

Ks. Stefan Misiniec Pustynia i oaza   1 Niedziela Wielkiego Postu – Rok A Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! […] «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»” (Mt 4,10) Jezus – przed rozpoczęciem działalności nauczycielskiej – poszedł sam na pustkowie, w dzikie rejony położone na wschód od Jordanu. Ewangeliści […]

OGŁOSZENIA – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 01.03.2020r.

OGŁOSZENIA – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 01.03.2020r. Gorzkie żale z Kazaniem Pasyjnym o godz. 16.00., po nabożeństwie Msza św. Składka zbierana podczas nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do Grobu Pańskiego. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. KALENDARZ LITURGICZNY Poniedziałek Podczas Mszy św. o godz. 18.00., modlimy się […]

Intencje mszalne od 2 marca 2020 r. do 8 marca 2020 r.

Intencje mszalne od 2 marca 2020 r. do 8 marca 2020 r. Poniedziałek 2.03.2020 06.30. + Bronisława Brózda od wnuka Pawła z rodziną 07.00. + Łukasz Wilk od Renaty i Joanny Pająk 18.00. + Maria Targosz od Krystyny Kosowskiej 18.00. + Bożena Zacharska od Anny Godula-Buśko z rodziną         Wtorek 3.03.2020 06.30. […]

PRYMAS TYSIĄCLECIA (3) Czas wojny i okupacji

PRYMAS  TYSIĄCLECIA (3) Czas  wojny  i okupacji Okres międzywojenny –  lata 1918 – 1939 –  przyniósł Polsce niepodległość, podczas której narastały jednak trudne problemy społeczne, związane ze światowym kryzysem gospodarczym i słabością zaniedbanej przez lata gospodarki rodzimej. Rosło bezrobocie, panował brak własności i kapitału, poszerzały się obszary biedy społeczeństwa. To wszystko powodowało pojawianie się niepokojów […]

Trudne przykazanie. Miłość nieprzyjaciół

Trudne przykazanie. Miłość nieprzyjaciół 7 Niedziela Zwykła – Rok A   „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 44-45).   Nauka Jezusa o miłości nieprzyjaciół, wzburzyła już słuchaczy otaczających Go, nie tylko Izraelitów. Była źle przyjęta, […]

Rekolekcje i wypoczynek dla dzieci i młodzieży nad morzem Bałtyckim

Rekolekcje i wypoczynek dla dzieci i młodzieży nad morzem Bałtyckim W dniach od 19 do 31 lipca 2020 roku (11 dni) organizowany jest wyjazd do Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego Barka w Jarosławcu, ul. Bałtycka 67. Koszt wyjazdu to 1350 zł. Wpłacona do końca marca 2020 roku zaliczka w wysokości 350 zł jest potwierdzeniem zapisu. Zapisy i wpłaty […]

OGŁOSZENIA – VII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.02.2020.

OGŁOSZENIA – VII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.02.2020. Nieszpory o godz. 16.00., po nabożeństwie Msza św. Przypominamy o nabożeństwie Czterdziestogodzinnym, na które w sposób szczególny zapraszamy dzieci i młodzież. Początek o godz. 17.30., zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. KALENDARZ LITURGICZNY Poniedziałek Podczas Mszy św. o godz. 18.00. modlimy się w intencji wszystkich rodzin. Środa Środa Popielcowa. […]

Intencje mszalne od 24 lutego 2020 r. do 1 marca 2020 r.

Intencje mszalne od 24 lutego 2020 r. do 1 marca 2020 r. Poniedziałek 24.02.2020 06.30. + O. Andrzej Płachta 07.00. + Józef Borzęcki od Małgorzaty i Włodzimierza Wicher z rodziną 18.00. + Monika Gunia od koleżanki z klasy Małgorzaty Bobek z rodziną 18.00. + Maria Targosz od sąsiadki Zofii Adamskiej         Wtorek […]

Odpust zupełny związany z nawiedzeniem naszego kościoła parafialnego

Penitencjaria Apostolska /z oryginału/ Prot. N. 1622/19/I DEKRET Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych w specjalny sposób przez Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, mając na uwadze prośby skierowane przez Jego Ekscelencję Marka Jędraszewskiego, Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, papieża, który […]